Není to šílenství? Přejít žhavé uhlí společně s dětmi?

Rituál přechodu žhavého uhlí bosou nohou nebo také firewalking můžete dnes zažít v mnoha podobách. Drtivá většina organizátorů omezuje účast na firewalkingu věkem a neumožňuje prožít tuto zkušenost dětem. Už kvůli svým vnoučatům jsem na tuto situaci zareagoval a připravil specielně koncipovaný víkend firewalkingu určený pro dospělé s dětmi. Právě společná účast několika generací na rituálu přechodu žhavého uhlí je jedinečnou příležitostí jak zažít nejsilnější podobu sounáležitosti rodiny a posíl...
More

Popálit si lze nejen chodidla, ale i vlastní duši

Napsala Gabriela Wolfová, majitelka firmy Patha Díky opakované vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že chůze po žhavém uhlí bosou nohou je úžasným prostředkem osobního rozvoje. Pokud správně volíte, tak workshop s firewalkingem dokáže nastartovat nebývalým způsobem pozitivní změnu v životě. Kouzlo žhavých uhlíků má však i svůj komerční rozměr a zvyšující se zájem o tento fenomén vede i k rostoucí nabídce. Vzhledem k tomu, že se osobním rozvojem dlouhodobě zabývám, tak bych se ráda podělila o kri...
More

Firewalking, intenzivní zážitek vnitřní transformace

Jak to cítila a viděla Hanka Janoušková ... Jsi cvok Je pátek odpoledne a já se blížím autem k Ptýrovu, malé vesničce nedaleko Mladé Boleslavi.  V břiše mě už dva dny nervózně šimrá, protože jasně cítím, že mě o víkendu čeká něco zásadního. Rozhodla jsem se totiž zúčastnit semináře VISION WALK, jehož součástí je i přechod žhavých uhlíků… „Jsi cvok!“ slyším celkem často ze svého okolí, anebo sleduji mlčenlivé pohledy, které zcela evidentně odrážejí vážné pochybnosti o mém duševním zdraví. „Proč...
More

Víte co spojuje rodinné konstelace a tradice afrického kmene Zulu?

Odpovědí na tuto otázku je jediné jméno: Bert Hellinger – německý psychiatr a tvůrce systemických konstelací. Hellinger působil šestnáct let jako misionář v Jižní Africe, kde jej oslovila kultura Zulu se svými rituály a uctíváním předků. Zulu tradice je opřena o přesvědčení, že na úrovni psychiky jsou naši předkové stále přítomni v „duši“ nás, živých. A je s nimi proto v našem životě třeba počítat, pokud chceme být šťastní. Hellinger se vrátil do Evropy jako čtyřicátník a ve Vídni následně vy...
More

Genius loci

Všem bytostem, které obývají určité místo, vévodí genius loci, ochranný duch vládnoucí danému prostoru. Na Ptýrově, kde Hampson na svém statku vyučuje angličtinu a pořádá další roztodivné semináře (jako třeba s chozením po žhavém uhlí), můžete sílu genia loci pocítit takřka všude. V jednotlivých prostorách statku, který pochází z 15. století, v hluboké, ve skále kopané studni ze stejné doby, ale i v tajůplném lese, do kterého se dostanete po pár minutách chůze a z kterého jsou tyto fotografie. ...
More

Klášter na skále 

Pohledem z výšky  zjistíš, jak malé je to,  co ti ještě před chvílí (tam dole) připadalo velké.  Ponořením se do ticha  zjistíš, jak malé je to,  co ti ještě před chvílí (tam venku) připadalo velké.  Kláštery v Himalájích dva typické atributy. Prvním z nich je výška. Přesněji řečeno nadmořská výška, ve které se nachází. A druhým je hloubka. Přesněji řečeno hlubina vnitřního míru, který zažiješ při meditaci. Vizuální vjem je přenositelný na fotografii, pro prožitek musíš opustit...
More

S mnichem na Stok Kangri

Když sponzorované dítě není jen jméno… Za sedmadvacet let své existence sponzoroval Institut pro zrychlené učení Hampson, který se specializuje na velmi intenzivní pobytové kurzy angličtiny, mnoho dětí v Indii, Peru i afrických zemích. Různá místa na mapě, různé zprostředkující nadace a organizace, ale podobné příběhy – vyberete si na fotce dítě, platíte příspěvek na vzdělání, na Vánoce dostanete dopis a ve 14 až 15 letech dítě „zmizí“, protože jeho rodina potřebuje pracovní sílu. S malým ...
More