Home / Koučování

Koučování

V pětačtyřiceti letech mě dusil pocit, že to nejlepší v tomto životě mám za sebou. Koučování mi poskytlo konkrétní důkazy, že když člověk chce a má dobré vedení, dokáže cokoliv, co si dovede představit. Díky koučování jsem získal báječný pocit, že to nejlepší v životě mě teprve čeká. Můj dosavadní život to potvrdil. Potkalo mě například to, že se koučováním zabývám profesionálně. A to, co pomohlo mně, tak můžu poskytovat dalším.

Co to koučování je a co není

koucovani-275x171Koncem minulého století se koučování objevilo jako nová disciplína, která se rychle stala jednou z „horkých“ oblastí osobního a profesního rozvoje. Jedná se o profesionální spolupráci, která pomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a tím, kde by chtěli být ve svých soukromých nebo pracovních životech.

Koučování je na výsledek zaměřený proces, který pomáhá lidem dosáhnout vlastních cílů. Zabývá se osobními i pracovními oblastmi a bere v potaz člověka jako celek. Je to velmi efektivní postup, který se zaměřuje zejména na napomáhání vzniku nových myšlenek. Kouč je v tomto procesu odborník, který dokonale ovládá způsob jak vzniku nových myšlenek napomoci a umí vytvořit prostředí, kde klient najde cestu ke svému řešení. A kouč ho na této cestě podporuje. Není tedy poradcem, který by udílel klientovi rady, jak se svým životem naložit.

Ale jinak řečeno jde o pomoc žít život, který opravdu chcete žít 🙂

Papíry na hlavu

Jako certifikovaný kouč Results Certified Coach (RCC) mám mezinárodní osvědčení kouče pro metodologii koučování podle pravidel mozku – Results Coaching (licencována ICF – International Coach Federation). Tento koučovací přístup byl vyvinut v Austrálii a je založen na nejnovějších poznatcích o fungování mozku. Tato znalost je podložená širokým výzkumem, který provedly tisíce neurovědců na celém světě. Results Coaching systém byl vytvořený na základě teorie, jak a proč koučování funguje, která se opírá o moderní neurovědu.

Při své práci s klienty využívám postupy osvojené v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku ericksonovské hypnotické a nehypnotické strategické terapie, stejně jako principy neuro-lingvistického programování získané na akademii Erickson College.

Být u toho, když lidé jdou za svými sny

Koučování mě zaujalo jako mocný osobní transformační proces. Kdo by nechtěl dosáhnout největšího představitelného pokroku ve třech oblastech svého života v průběhu tří měsíců. Účinné koučování přináší udržitelný úspěch v jakékoliv oblasti. Kromě toho má dopad i na oblasti, které nejsou přímo předmětem procesu. Dosažení vlastních stanovených cílů zvyšuje kvalitu života tím, že do něj vnáší pocit naplnění. Koučování přináší více radosti do života.

Tyto tři složky – úspěch, naplnění a radost – jsou vzájemně propojeny. Úspěch je pohonem procesu učení – dává mu energii. Naplnění je jiskrou, která zapálí ten správný zájem o učení a činí ho smysluplným. A konečně radost a zábava posiluje lidského ducha.

První sezení oboustranně nezávazně a zdarma

Vlastní proces v mém pojetí spočívá v hodinových konzultacích zejména face to face v Mladé Boleslavi. V některých případech je možné pracovat i po telefonu. V mém portfoliu najdete však i neformální koučování například v buddhistickém klášteře v Himalájích. Nebo při přechodu žhavého uhlí. První individuální koučovací sezení poskytuji výhradně oboustranně nezávazně a zdarma. Poté se domluvíme na podobě další spolupráce a na ceně. Odměnu za svoji práci mám nastavenu tak, že mé služby jsou na jednu stranu dostupné každému a na druhou stranu od každého vyžadují určitý vklad, který pro něj představuje hodnotu.

Nahoru