Home / Hypnóza

Hypnóza

Dlouhá léta jsem měl pocit, že žiju, abych dokončil školu, vydělával peníze, zabezpečil rodinu, zajistil prosperitu své firmě a minimálně dvakrát denně si čistil zuby. Teprve ve zralém věku jsem díky hypnóze objevil, že tu jsem proto, abych žil své sny.

Moje hypnotická přitažlivost k hypnoterapii

hypnoza-275x171Pro někoho může být svět velmi tragické místo. Mnoho lidí žije své životy optikou televizních zpráv. Tito lidé si často vystavěli takovou realitu svého světa, která snad ani není k žití. Naštěstí existují způsoby, jak to změnit. Jedním z nich je hypnóza – fenomén, který mě dlouhou dobu přitahoval a mnoho let se mu nyní věnuji profesionálně.

Hypnóza je pro mě třeba výborná forma relaxace. Nebo způsob, jak otevřít dveře fantazii a nechat ji na chvíli volně běhat. Něco jako snění za bílého dne, kdy jste vzhůru a při kontrole.

Mým cílem je pomocí hypnózy vést a posílit své klienty pro dosažení požadované změny nebo růstu. To znamená dosáhnout profesionálních a osobních cílů a žít život v radosti a hojnosti ve všech oblastech. Přístup k řešení osobního rozvoje pomocí strategických hypnotických a nehypnotických intervencí jsem získal v průběhu čtyřletého studia akreditovaného Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde jsem absolvoval 800 výcvikových hodin a připravil se tak pro praxi individuální psychoterapie i párové i rodinné terapie a poradenství.

Představy versus fakta

Pro většinu lidí je bohužel hypnóza spojena s kabaretním vystoupením nebo televizní show. Hypnoterapie je však zcela přirozený stav vědomí. Získáte v něm zkušenosti, které vám pomohou přinést trvalé pozitivní změny do života. Lidská mysl je neuvěřitelně silná. Hypnóza umožňuje využít této síly k tomu, aby lidé přestali kouřit, zhubli, zbavili se strachů, fóbií a úzkostí, eliminovali negativní návyky a emoce, budovali sebeúctu, zvýšili výkon a mnohem, mnohem víc.

Moje zkušenosti potvrzují, že hypnoterapie pomáhá lidem dosáhnout rovnováhy mezi myslí, tělem a duchem a žít tak šťastnější život. Pomáhá jedincům, kteří mívají pocit, že život nejde podle jejich představ. Je prospěšná těm, kteří si vytrvale dávají novoroční předsevzetí, ale něco uvnitř jim nechce dovolit opustit starou, nevyhovující cestu. Může být velmi efektivní pro všechny, kteří se nedokážou zbavit svých zlozvyků, motivovat se ke studiu cizího jazyka, udržet si svoji „ideální“ váhu a podobně.

Hypnotický přístup v rámci koučovacího procesu

Pochopil jsem, že existuje řešení i pro ty situace, ve kterých se lidská vůle jeví jako příliš slabá vůči silám přicházejícím odkudsi z nitra osobnosti (velícím k nočnímu nájezdu na ledničku, zapálení cigarety, či k absenci v jazykovém kurzu). Nenechávám si toto zdánlivé tajemství pro sebe. Jako certifikovaný kouč nabízím pomoc v jakékoliv životní nepohodě, ze které se nedaří najít (nebo zrealizovat) cestu běžnými prostředky. Tato pomoc spočívá v osobních konzultacích na bázi hypnotického a nehypnotického strategického přístupu – v konstruktivním, na řešení orientovaném rozhovoru s profesionálem. A právě takové řešení, postavené na spolupráci a spoluzodpovědnosti, u mě můžete hledat.

Hypnotický i nehypnotický strategický přístup je efektivní zejména v takových případech, kde k dosažení žádoucího posunu (pokroku) nepomáhá či nepostačuje rozumové zpracování situace, ve které se nacházíme. Například si dokážeme logicky zdůvodnit, že není třeba mít obavy z cizojazyčné komunikace, ale nedaří se nám tento závěr do svého života „prosadit“. K žádoucímu posunu dochází obvykle po 5 až 7 sezeních. Každé z nich trvá 60 minut. Konzultace poskytuji i anonymně.

Nahoru