Home / Konstelace

Konstelace

Říká se, že systemické rodinné a firemní konstelace jsou metodou osobního růstu, která je výborná pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů. Že nám pomůžou zrušit energetické bloky, které nám brání žít plnohodnotný a šťastný život. Po letech praxe a stovkách konstelací, které jsem vedl, nemohu jinak, než tyto skutečnosti potvrdit.

Zkušenost, která může člověka změnit

konstelace-275x171Mívám neodolatelnou touhu vyzkoušet na vlastní kůži vše, co se mi zdá zajímavé. Když jsem se před mnoha lety o rodinných konstelacích dozvěděl, tak to nebylo jiné. To, co jsem jako účastník konstelací zažil, ve mně vyvolalo potřebu seznámit se používanými principy profesionálně a nastoupil jsem do dvouletého výcviku u Bahgata Johanna Zeilhofera v Institutu rodinných konstelací. Chtěl jsem pouze poznat postupy, které bych následně využil v individuální práci se svými klienty.

Po ukončení výcviku jsem změnil názor a rozšířil své portfolio o jednodenní workshopy rodinných konstelací v Mladé Boleslavi, víkendové konstelace v Institutu pro zrychlené učení Hampson na Ptýrově a na vyžádání konstelační workshopy kdekoliv v republice.

Odkaz Berta Hellingera

Rodinné konstelace jsou sebepoznávací metodou vyvinutou německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Hellinger pozoroval, že mnozí z nás podvědomě berou na sebe destruktivní rodinné vzory, jakými jsou úzkosti, deprese, hněv, pocity viny, osamělost, alkoholismus a dokonce i nemoci. Podle zadání klienta lze řešení orientovat i na oblast práce a úspěchu v povolání.

Na rozdíl od rodinné terapie konstelační přístup nevyžaduje přítomnost celé rodiny. Konstelace se účastní vždy skupina lidí, z nich každý si postupně staví konstelaci svojí rodiny, přičemž jednotlivé členy zastupují vybraní účastníci sezení. Ostatní členové rodiny se konstelace fyzicky nemusí účastnit, konstelace nám přesto umožní uvědomit si pozadí a příčiny našich vztahů, byť jsou zasunuté hluboko v nevědomí.

Rodinné konstelace nám názorně ukazují, jak jsme propojeni a ovlivněni osudy dalších členů naší rodiny (včetně našich předků). Umožňují nám nahlédnout do přítomnosti a minulosti, která nám mohla být doposud skryta. Psychické síly, sahající mnoho generací zpět jsou při rodinných konstelacích uvolněny a vyneseny na povrch. Díky tomu dochází často k pozitivním změnám nejen u klienta (účastníka sezení), ale u celého rodinného systému. Máte jedinečnou šanci vyřešit nedorozumění a bloky v rodinných, partnerských a jiných vztazích. Odhalte důvody pro fyzické a emocionální utrpení a přijměte kroky k vlastnímu uzdravení.

Konstelace pro firemní praxi

Konstelace lze využít i v oblasti podnikového poradenství a aplikovat na vztahy firemního systému. Firemní konstelace nabízí možnost poznat psychické síly, které mají dopad na vedoucí pracovníky, týmy a celé organizační systémy. Metoda umožní klientovi orientovat se v složitém systému a pomůže mu tak nalézt nové zdroje a vytvářet trvalá řešení ku prospěchu svému i firmy. Firemní konstelace představují nový způsob, jak pracovat s problémem ve firmě, zejména když jeho zdroj není zřejmý

K čemu to je dobré?

Konstelace pomáhají našemu osobnímu rozvoji zejména tím, že se zabývají našimi kořeny. Odhalují dynamiku rodinného, či firemního systému takovým způsobem, že s ní lze následně pracovat a využít k odstranění potíží, resp. k osobnímu růstu.

Někdy jsou účinky konstelací velmi dramatické – navážou se vztahy s lidmi vyloučenými ze systému, neplodné páry otěhotní, naváže se kontakt s dětmi danými k adopci. Běžnější je však postupná změna ve vztazích, klidnější vnitřní pocit, větší zájem rodičů a partnerů. A stane se také, že není žádná bezprostředně viditelná změna. Pro někoho může léčení vyžadovat takovou úroveň vnitřní změny, kterou není schopen v danou chvíli provést. Přesto může pociťovat, jakoby byl najednou více v souladu s pohybem své duše, což mu dovolí začít se cítit se v míru sám se sebou.

Vždy aktuální termíny konstelačních workshopů s Pavlem Sudíkem najdete ZDE.

Nahoru