Home / Firewalking

Firewalking

Člověk často hledá hranici mezi realitou a iluzí, aby přišel na to, že žádná neexistuje. Přechodem žhavého uhlí překročíš hranici, o které pak zjistíš, že vlastně neexistovala.

Oranžová duše ohně

firewalking-275x171Před více než čtvrt stoletím lety to bylo v mém životě poprvé. A teď jsme tady zase, starý příteli. Ty a já. Teplo tvých uhlíků. Tlukot bubnu a bušení srdce. Oheň a transmutace energie. Cesta ze starého do nového. Symbol velké změny!

Nemám příliš rád silná slova. Třeba že nějaký prožitek „změní lidský osud“. Můj první přechod přes žhavé uhlí však bezesporu zásadně kormidlem mého životního příběhu otočil.

Věřím, že život je dar, který může být plný utrpení a strachu, nebo naplněný inspirací a radostí. V každém okamžiku si můžeme vybrat realitu svého bytí. Přechod žhavého uhlí byl pro mě jednou z nejpůsobivějších metafor změny ve vlastním životě. Přeběhnutí ohně znamená překonání ega, vysvobození se z pout vlastní omezenosti a konečnosti. Dosah této události jsem si v plném rozsahu uvědomil až po mnoha letech.

Vedle papírů na hlavu i papír na nohy

Magická přitažlivost ohně, ruku v ruce s dlouholetým profesionálním zájmem o motivaci lidského chování, mě později dovedla až k absolvování instruktorského výcviku pro firewalking. Zúčastnil jsem se ho v centru celosvětového novodobého hnutí pro chůzi po žhavém uhlí – Firewalking Institute of Research and Education (U.S.A.) a stal se prvním (a zatím patrně jediným) držitelem mezinárodně platného certifikátu této instituce v České republice.

Považuji za své poslání prostřednictvím svých motivačních workshopů s přechodem žhavého uhlí spouštět v lidech transformační procesy, které přispívají k pozitivní změně každého jednotlivce, a tím i celého světa. Těší mě doprovázet klienty při jejich rozvoji.

Prožitek chůze po žhavých uhlících sice hodně souvisí se strachem, ale v mém pojetí mnohem více s intuicí. Nechybí ani silný duchovní rozměr. Výsledného pozitivního efektu pro účastníky svých seminářů dosahuji tím, že ponechávám veškerou zodpovědnost na nich. Nakonec stojíte spolu jen vy a oheň – živel, před kterým máme respekt, ale s nímž si rozumí naše intuice. Naučím vás efektivně komunikovat s vaší intuicí, zaposlouchat se do nitra a poslechnout vnitřní hlas v momentě, kdy vám velí „jdi!“. Poznáte, že tuto nově nabytou schopnost budete s úspěchem používat v každodenním životě.

Není firewalking, jako firewalking

Jako kouč pojímám rituál přechodu žhavého uhlí zejména jako prostředek pro trvalou osobní pozitivní transformaci. Chůze po žhavém uhlí není cílem mých workshopů, ale hlavně prostředkem k dosažení šťastnějšího, kvalitnějšího, naplněného života.

Vytvořil jsem několik od sebe odlišných motivačních workshopů – jak otevřených pro veřejnost, tak na zakázku pro firemní kolektivy a uzavřené skupiny. Jejich hlavní efekt nevidím v podobě adrenalinového zážitku ani v teoretické práci se strachem, ale v nastartování trvalé pozitivní změny.
Není tajemstvím, že firewalking je i silný skupinový zážitek. Pořádám proto přechod žhavého uhlí také pro firemní kolektivy. Semináře jsou velmi silným prostředkem pro teambuilding. Kromě zkušenosti, že každý hráč týmu dokáže projít procesem pozitivní změny, přináší i vyšší osobní morálku, hrdost na příslušnost k firmě, navýšení produktivity a lepší mezilidské vztahy na pracovišti. Všechny tyto faktory jsou zřetelné nejen uvnitř firmy, ale cítí je pochopitelně i zákazníci.

Považuji za své poslání spouštět v lidech transformační procesy, které přispívají k pozitivní změně každého jednotlivce.

Koberec žhavých uhlíků vábí

Má chodidla mají již dávno za sebou kilometr žhavého uhlí (pochopitelně nikoliv v jednom kuse) a na seminářích jsem bezpečně doprovodil přes oheň tisíce účastníků. Jako první v České republice jsem uspořádal pro veřejnost workshop s přechodem dvanácti metrů žhavého uhlí, podobně jako workshop pro děti s rodiči. Vedl jsem přes oheň čtyřletého chlapečka i ředitele nadnárodních firem, následovaných svými týmy. A kdo ví – možná zrovna s vámi se někdy na ohnivém koberci setkám.

 

 

Nahoru