Home / Šamanismus

Šamanismus

Neustále se přesvědčuji, že svět je ve své úplnosti nekonečně složitější a pestřejší, než jak jej obvykle vnímáme. Šamanismus mě fascinuje svojí schopností pomáhat bořit hranice naší mysli a nahlédnout do širších dimenzí existence.

Když je potřeba cestovat mezi světy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fenomén zvaný šamanismus pro mě představuje způsob, jak se propojit se světy mimo běžnou realitu. Okouzlují mě rituály, které se od nepaměti táhnou jak červená nit historií lidstva, a to nezávisle na sobě všemi kouty světa. Fascinuje mě aktuální přítomnost této duchovní disciplíny, jejíž počátek se datuje až k úsvitu lidských dějin a s jejíž pomocí podnikali šamani všech dob a všech kultur cesty do světů vidin.

Za posledních pár desítek let prošel vnější svět lidí větší změnou než za desetitisíce let předtím. Naše společnost se globalizovala a definitivně z ní mizí sociální struktury, které leckde fungovaly po celou její historii. Velmi si vážím toho, že jsem měl ještě možnost zažít v amazonské džungli praktikování šamanismu v jeho dávné podobě.

Svět se však proměňuje příliš rychle. Je neodvratné, že tato poslední místa, kde ještě tradice přežívají ve své původní formě, pohltí naše civilizace v řádu několika málo let. Neznamená to ale, že zmizí šamanismus. Spíš se zdá, že pouze mění svou vnější podobu, ale přitom si ponechává svůj vnitřní obsah. Překoná období konzumní společnosti, stejně jako přestál například na Sibiři období komunismu, v Jižní Americe španělské dobyvatele a konec konců i u nás v Evropě období inkvizice.

Můj učitel z džungle

Měl jsem v životě štěstí. Mimo jiné proto, že jsem dostal šanci učit se u amazonského šamana Dona Guillermo. Přestože si první šamanské dovednosti osvojil už v třicátých letech minulého století, tak slovo stařík se k němu ani trochu nehodí. Drobný, nenápadný, ale vitální indián, který žije se svojí ženou velmi prostým způsobem hluboko v deštném pralese, stranou od nejbližší vesnice. Člověk se základním školním vzděláním, nad jehož vědomostmi o amazonské fauně se tají dech a jehož znalosti a léčitelské schopnosti již léta využívá španělská Královská akademie věd. V postarším, ale vždy čistém oblečení evropského typu –  kalhotách a košili ušitých kdesi v Asii, které mu tam zanechali jeho dřívější návštěvníci. Žádné exotické převleky pro show ezoterickým turistům (tak jak to je bohužel často vidět v blízkém okolí pralesních měst Iquitos a Pucallpa). Jednoduché přístřešky z palmového listí plné všudypřítomných tarantulí.  Žádné bungalovy s porcelánovým záchodem, kterými se podbízí životem znuděným západním dobrodruhům rychle se rozvíjející byznys s nevšedními zážitky. Ze všeho u něho dýchá skromnost, hloubka vědění a magie.

Don Guillermovo pojetí léčení těla i duše se liší od našeho západního přístupu v jednom podstatném bodě. Šaman neléčí, neuzdravuje, nepřináší řešení pro svého klienta. On pouze doprovází. Vede bezpečně klienta k matce všech rostlin, která podle tradic amazonských indiánů v sobě skrývá veškerou moudrost Vesmíru. A je už jenom na vás, jak se s ní domluvíte, požádáte ji o radu a zda ona pro vás něco udělá. Šaman se do tohoto procesu nevměšuje, pouze vytvoří prostor, ukáže cestu a na této cestě doprovází.

To podstatné jsem se naučil od starého šamana v pralese

Já sám jsem se v průběhu let učil na základě nejnovějších poznatků neurovědy koučování, NLP, hypnoterapii i firewalking. V každém z těchto výcviků jsem si osvojil důležité dovednosti, získal nové kompetence a odnesl si razítky opatřená vysvědčení. To základní, co pro svoji práci potřebuji, jsem se však naučil od starého šamana v džungli.

Učení Dona Guillerma by se dalo shrnout do tří bodů:
1) Zjisti, pro co si klient přišel
2) Vytvoř mu prostor, ve kterém svoje řešení uvidí
3) Doprovázej ho k síle, která mu pomůže svojí vizi zrealizovat

Mojí pracovnou prošly stovky individuálních klientů a několik dalších tisíc jsem provázel při přechodu žhavého uhlí.  Nebyl jediný z nich, u kterého bych tento postup neaplikoval.

I moderní člověk potřebuje svého šamana

Potkávám čas od času šamany našeho věku. Potkávám i mnoho těch, kteří se za ně vydávají. Naučil jsem se vidět rozdíly. Pochopil jsem, že vnější znaky nejsou důležité. Není třeba zvláštního oděvu ani nejsou předepsány povinné rituální předměty. Podstatná je shoda dnešních skutečných šamanů s jejich předchůdci v tom, že svět naší každodenní reality a „nadpřirozené“ jiné světy od sebe dělí jen tenký závoj. Stejně jako jeho předchůdci, tak i dnešní šaman má přístup do nesmírně velkého počtu světů.

V šamanské tradici od rozbřesku lidské kultury až po současnost šaman otvírá komunikační kanál do „nadpřirozených“ říší a k „nadpřirozeným“ učitelům. Současný šaman využívá k vyjádření své složité zkušenosti soudobé prostředky. Pomocí nástrojů, které mu stávající historická epocha poskytuje, je připraven využít jiných rovin reality ku prospěchu svého okolí.

Věřím, že každý z nás udržuje svůj svět v rovnováze a činí tak těmi nejlepšími prostředky, kterých je v dané chvíli schopný. Mojí cestou je mimo jiné využití magického dědictví těch, kteří už dávno před námi podnikali cesty do alternativních skutečností, odkud si přinášeli moc a poznání.

Nahoru