Home / Neuro-lingvistické programování (NLP)

Neuro-lingvistické programování (NLP)

Miluji ten pocit, když život jen tak volně plyne tím správným směrem. Bez úsilí, bez násilného snažení. Jako když sjíždíme táhlý svah na lyžích nebo se zvolna potápíme do podmořského světa. Neuro-lingvistické programování mi umožnilo prožívat tento stav, kdykoliv se mi zachce.

Klíč k úspěšnému dosažení našich cílů

nlp-275x171Žijete život, který opravdu chcete žít? Děláte práci, kterou chcete dělat? Je vaše komunikace efektivní? Máte zdravou sebedůvěru? Máte jasno ve svých životních cílech? Jste schopni přijmout změnu? Jste spokojeni se svým osobním rozvojem? Umíte inspirovat svůj tým? Ke kladným odpovědím na tyto a podobné otázky vám může pomoci neuro-lingvistické programování.

Neuro-lingvistické programování (NLP) je považováno za nejcennější syntézu poznatků o komunikaci mezi lidmi od druhé poloviny minulého století, kdy se rozvíjela humanistická psychologie. Tento model nevšedním způsobem propojuje vědní disciplíny jako neurologie, psychologie, lingvistika, kybernetika a teorie systémů. Tuto syntézu vyjadřuje i samotný název NPL. Obsahuje „neuro“, protože vše, co prožíváme, prochází naší nervovou soustavou. To, že jsou naše myšlenkové procesy zpracovávány prostřednictvím jazyka, vyjadřuje pojem „lingvistické“. A „programování“ proto, že vzájemná mezilidská komunikace je propojována do vzorců, modelů, algoritmů a programů.

Formováno těmi nejúspěšnějšími

Zjednodušeně řečeno, NLP je věda o tom, jak mozek kóduje učení a zkušenosti. Způsob tohoto kódování ovlivňuje veškerou naši komunikaci a chování. Má vliv na to, jak se učíme a jak vnímáme svět kolem nás. Tato premisa je klíčem k úspěšnému dosažení našich životních cílů a k dosažení dokonalosti.

Využití NPL je zejména všude tam, kde potřebujeme vytvářet nové způsoby myšlení, reagování, vytváření vztahů a samotného žití. Mnohé z modelů NLP byly formovány na základě studia chování a struktury myšlení velmi úspěšných lidí – zaznamenáním vzorců a modelů, které tito lidé používají a jejichž pomocí dosahují ve svém životě vynikajících výsledků. Tyto modely pak byly zpracovány do podoby praktických technik pro rychlou a efektivní změnu myšlení, chování a názorů. Soubor těchto technik je dnes známý jako NLP.

NLP v mé praxi kouče

Jednotlivé nástroje a dovednosti NLP jsem studoval na NLP akademii Erickson College Vancouver, která patří mezi nejstarší a nejvýznamnější instituce tohoto druhu nejen v Kanadě, ale i v celosvětovém měřítku.

Můžete se sami přesvědčit, jak s pomocí svého mozku zlepšit kterýkoliv aspekt vašeho života – zkvalitnit své vztahy s blízkými, naučit se efektivně učit, získat silnější pocit sebeúcty, zkvalitnit komunikaci, posílit své obchodní aktivity nebo kariéru apod. NLP může navýšit váš potenciál a zlepšit výkony v jakékoliv oblasti.

Věřím, že každý člověk má přirozené tendence a potenciál ke svému růstu a zrání. Prostřednictvím osobních individuálních konzultací nabízím svoji kvalifikovanou a empatickou přítomnost s použitím výkonných nástrojů NLP. Cílem sezení je vybudovat přesvědčivou vizi toho, čeho v životě dosáhnete. Počet individuálních konzultací pro dosažení požadovaného efektu je variabilní a pohybuje se nejčastěji mezi třemi a sedmi.

Nahoru