Home / blog / Koučovin(k)y

Koučovin(k)y

Při jedné úplňkové noci v roce 2018 mě napadla geniální myšlenka. To se tak už při úplňcích stává. A tato geniální myšlenka měla souvislost s tím, že geniální myšlenky mě někdy napadají i mimo úplněk. A když mě už přímo nenapadají vlastní geniální myšlenky, tak se mnou každou chvíli zarezonuje geniální myšlenka někoho jiného. A já si čas od času všechny tyto vlastní i zaznamenané myšlenky zapisuji. Mám už takto počmáráno několik sešitů a plánoval jsem si, že těmto chytrým myšlenkám dám jednou nějaký neméně inteligentní rámec a následně takto rozvinuté publikuji. Leč nejsem s to překonat vlastní lenost a tento záměr uvést do života. A protože už na jednu stranu nemám kam spěchat a na druhou stranu bych si nerad ty počmárané sešity odnesl do hrobu, tak jsem se rozhodl, že geniální myšlenky rozvíjet nebudu a každý den jednu z nich publikuji tak, jak se zrodila, či byla zaznamenána.

Myšlenky budu publikovat každý den jednak v tomto příspěvku (který se bude ipso facto stále rozrůstat) a jednak na svém twitterovém profilu k jehož sledování vás tímto srdečně zvu.

Říkat jsem tomu začal Koučovin(k)y, což je můj vlastní novotvar složený ze slov „koučování“ a „voloviny“ (aby to bylo genderově korektní, tak i „krávoviny“ a „bejkoviny“), či „blbinky“.

#koucovinky

31. 3. 2020  Když dlouho předstíráme, že něčím jsme, tak se tím staneme. (z filmu)

30. 3. 2020  Jsem pevně přesvědčen, že nepokoj, který pohání moderního člověka, má kořeny v narušení vztahu k předkům. (Malidoma Somé)

29. 3. 2020  Žádná lidská bytost není dokonalá. Jen bůh je ideální. (z filmu)

28. 3. 2020  Mnozí lidé zapomínají svoji minulost, aby mohli žít dál,  jiní ze stejného důvodu vzpomínají. (Malidoma Somé)

27. 3. 2020  Kdo, když ne já? Kdy, když ne teď? (Talmud)

26. 3. 2020  Máme dost práce s přítomností, než tesknit nad minulostí. (z filmu)

25. 3. 2020  Nemoc spočívá v tom, že jsme přeťali své svazky se světem. (Alejandro Jodorowsky)

24. 3. 2020  Mezi láskou a šílenstvím je tenká hranice. (hláška z filmu)

23. 3. 2020  Své životní partnery si nevědomě volíme jako velkou životní výzvu. A tu buď využijeme se vším všudy, nebo promarníme do šedi nudných dní.

22.3. 2020  Jihoameričtí indiáni se každý den po západu Slunce modlili, aby ráno zase vyšlo. Jeho východ považovali každý den za malý zázrak. Nám „moderním“ lidem to připadá úsměvné a přitom se tak bojíme smrti.

21.3. 2020  Buddhovi pomohlo, když zaslechl jednoho hudebníka, jak říká svému žákovi: „Když napneš strunu příliš, tak potom praskne. Když málo, tak nevydá žádný zvuk.“ Pochopil, že se životem to je stejné.

20.3. 2020  Nemoc je komedie žádostí. (Alejandro Jodorowsky)

19. 3. 2020  Pro většinu rodičů není pro jejich dítě nikdo dost dobrý. (hláška z filmu)

18. 3. 2020  Není možné ospravedlňovat věci skrze nějaký osud. (Alejandro Jodorowsky)

17. 3. 2020  Vzpomínám na dny, kdy tou nejdůležitěší otázkou pro mně bylo, zda lze míchat zelené olivy a červené víno.

16. 3. 2020  Naše vzpomínky jsou tím jediným, co má v našem životě trvalou hodnotu.

15. 3. 2020  Mít se dobře kupodivu ke štěstí nestačí.

14. 3. 2020  V každém okamžiku máš před sebou už jen zbytek svého života. Ber to v potaz při svých životních volbách.

13. 3. 2020  V duchovní literatuře čítám, že principem tohoto světa je láska. Momentálně čtu knížku o historii lidstva z ní to vypadá, že hnací silou dějin lidského rodu není nic jiného než šukání a války.

12. 3. 2020  Je to jednoduchá matematika: náš pocit spokojenosti je nepřímo úměrný rozdílu mezi tím, co jsme uvnitř, a jak se prezentujeme navenek.

11. 3. 2020  Osobnost v sobě nelze uchovat. Dnes jsi někdo úplně jiný než včera a zítra nemůžeš být stejný jako dnes.

10. 3. 2020  Pozdrav „namasté“ znamená v překladu „zdravím božské světlo v tobě“. NAMASTÉ!

9. 3. 2020  První tři minuty existence vesmíru prý neexistovaly atomy. Jen nesmírně hustý a horký shluk protonů a neutronů. Celý náš vesmír, včetně každé buňky našeho těla není složen z ničeho jiného než z těchto protonů a neutronů.

8. 3. 2020  Měli bychom být tím, čím jsme, a ne tím, co se po nás chce, abychom byli. (Alejandro Jodorowsky)

7. 3. 2020  Toho, co nám připadá jako nemožné, nikdy nedosáhneme.

6. 3. 2020  Nehledám, nalézám. (Pablo Picasso)

5. 3. 2020  Tvým problémem není ten problém sám o sobě, ale tvoje reakce na něj.

4. 3. 2020  Dokonalý řád existuje jedině ve společnosti nepořádku. (Alejandro Jodorowsky)

3. 3. 2020  Vnitřní stresy na nás negativně působí i bez toho, abychom vnímali, že je něco v nepořádku. (Gabor Maté)

2. 3. 2020  Odborná literatura uvádí tři faktory, které obecně vedou ke stresu: nejistota, nedostatek informací a ztráta kontroly. (Levine, Ursin – What Is Stress?)

1. 3. 2020  Bez okolků lze prohlásit, že u lidí jsou nejvýznamnější stresory ty emoční. (Hans  Selye)

29. 2. 2020  Vždy máš v sobě tisíce možnosti. (hláška z filmu)

28. 2. 2020  Proč se ptáte na metodu? Není žádná metoda, jsou jen triky pro posílení vašeho ega. (Krišnamúrti)

27. 2. 2020  Jedině ty sám máš stoprocentní kontrolu na svým (vnitřním) světem a myšlením. (Viktor Frankl)

26. 2. 2020  Výzkumy ukazují, že IQ lidstva přestalo růst. U lidí narozených po roce 1975 má dokonce klesající tendenci.

25. 2. 2020  Podle kvantové mechaniky prý není nemožné, aby čas běžel pozpátku. Tak si představuji jak úžasná by byla rána, když by se zívající pomačkný obličej uložil zpátky ke spánku.

24. 2. 2020  Podle mě neuspět, znamená jen změnit cestu a jít dál. (Alejandro Jodorowsky)

23. 2. 2020  Mysl je jako vesmír, pořád se rozšiřuje. (Alejandro Jodorowsky)

22. 2. 2020  Následuj to, co tě dělá šťastným a nezdržuj se ostatním.

21. 2. 2020  Existuje ale vůbec něco tajemnějšího a iracionálnějšího než naše drobné problémy? (Alejandro Jodorowsky)

20. 2. 2020  I selhání je jen úsekem cesty směřující k tomu, proč jsme se zrodili.

19. 2. 2020  Ty nejdůležitější bitvy v životě svádíme sami se sebou.

18. 2. 2020  Jsi to ty, kdo dává smysl všemu co vnímá.

17. 2. 2020  Jedině ty tvoříš svůj vesmír. Nikdo jiný to ta tebe nemůže udělat.

16. 2. 2020  K dosažení našich cílů nám většinou nechybí schopnosti, ale motivace. Často i ty cíle samotné.

15. 2. 2020  Jakmile si společnost začne cenit ekonomických faktorů více než těch kulturních, nevyhnutelně následuje rozpad kultury. (z knížky „Držte si své děti“)

14. 2. 2020  Nezralý člověk nedokáže přijmout zodpovědnost za své chyby. Ztrácí tím možnost se z nich poučit.

13. 2. 2020  Naplnění života spočívá v tvorbě, nikoliv v destrukci.

12. 2. 2020  Každý člověk nosí své štěstí v sobě.

11. 2. 2020  Máme jenom ty problémy, které chceme mít. (Alejandro Jodorowsky)

10. 2. 2020  Být úspěšný samo o sobě nic neznamená. (hláška z filmu)

9. 2. 2020  Skutečné sebeúcty opravdu nedosáhneme tím, že vystavíme na sociální sítě své společenské úspěchy.

8. 2. 2020  Stáří není ostuda. Ostuda je promarnit svůj život. (říká jedna postava z povídky Charlese Bukowského)

7. 2. 2020  Sny mají vždy tendenci se vyplnit. Pokud o nich nepochybujeme. Základem je ovšem mít sny.

6. 2. 2020 Trápení nám nepůsobí vnější události a okolnosti, ale to, jak tyto jevy vnímáme a interpretujeme.

5. 2. 2020 Kdyby celá moje rodina šla do pekla, tak bych asi šel s nima, než jít sám do nebe. (Markus Zusak, Když psi pláčou)

4. 2. 2020 Je dobře, že rodiče jsou nedokonalí, protože nám tím nechávají prostor k tomu, abychom systém zdokonalili.

3. 2. 2020 Neexistuje jakkoliv krátký okamžik, během kterého by neplynul náš život.

2. 2. 2020 Naučme se říkat NE, v opačném případě to tělo řekne za nás.

1. 2. 2020 Geny, které jsme zdědili nejsou nic víc, než dokonalý plán. Jakou stavbu svého života si podle tohoto projektu vystavíme už záleží především na nás.

31. 1. 2020 Chamtivost zákonitě vyvolává strach. Buď z toho, že nedostaneme, co chceme. Nebo z toho, že to můžeme ztratit.

30. 1. 2020 Změnou mentálního přístupu automaticky změníš svět kolem sebe.

29. 1. 2020 Neexistuje jiný způsob jak něco vnímat, než prostřednictvím naší mysli. Naše mysl proto určuje realitu.

28. 1. 2020 Podle buddhistů si nejvíce škodíme tím, že ignorujeme pomíjivost všeho.

27. 1. 2020 Buddhisté věří, že naše utrpení vychází z fixace na „nezávisle existující“ realitě. Kvantová fyzika se v neexistenci nezávislé reality s buddhismem shoduje.

26. 1. 2020 Tak jsem vypozoroval, že tolerantní lidé bývájí celkově v pohodě. A čím víc je člověk sám ve srabu, tím víc se s*re ostatním do života.

25. 1. 2020 Peklem se dostaneš i do nebe. (hláška z filmu)

24. 1. 2020 Vzpomínky dospělých na vlastní dětství často nezahrnují skrytou daň, jakou dítě muselo platit za uznání a přijetí ze strany rodičů. (Gabor Maté)

23. 1. 2020 Já se nikdy nehněvám, místo toho si nechám vyrůst nádor. (hláška z filmu Woodyho Allena)

22. 1. 2020 Celý den sleduji, jak lidé mluví, aniž by řekli, co si opravdu myslí. (hláška z filmu)

21. 1. 2020 Všichni žijeme ve své vlastní realitě.

20. 1. 2020 Každý pokus ulpět v čase a prostoru je předem odsouzen k nezdaru. Vše plyne.

19. 1. 2020 Dospělosti člověk nedosáhne dovršením nějakého věku, ale tím, že dokáže samostatně čelit životu. Jsou tací, kteří nedospějí nikdy.

18. 1. 2020 Okamžiků k zapamatování jsou spousty a mě někdy napadá, že ve skutečnosti třeba ani nejsme lidi. Třeba jsme právě ty okamžiky. (Markus Zusak, Když psi pláčou) 

17. 1. 2020 Osud má mnoho podob. (Zaklínač)

16. 1. 2020 Buddhisté rozeznávají mezi utrpením přirozeným a tím, které si sami vytváříme. To druhé je v naprosté převaze.

15. 1. 2020 Tvůj život potřebuje šťávu (stejně jako tvoje auto).

14. 1. 2020 Každé naše rozhodnutí s sebou nese důsledky. (hláška z filmu)

13. 1. 2020 Zázraky vznikají v mysli, která je na ně připravena. (Kurz zázraků)

12. 1. 2020 Největší záhada na světě je skryta v otázce „Kdo jsem já?“.

11. 1. 2020 Buddhisté říkají, že základem každé reality je prázdnota.

10. 1. 2020 Extrovert často nepochopí, že introvert má rád samotu, což neznamená, že je osamělý. Samota je volba, osamělost je stav mysli.

9. 1. 2020 Je dost možné, že nám těžké chvíle život přináší proto, abychom uviděli svoji vnitřní sílu, která se před tím krčila někde v koutě.

8. 1. 2020 Samota znamená smrt. (z pojednání o separační úzkosti psů)

7. 1. 2020 Tento náš život je nabídka, která se neopakuje.

6. 1. 2020 Nenažranost je to, na co dojedem.

5. 1. 2020 Svět často o svoje spasení ani nestojí. (hláška z jednoho filmu)

4. 1. 2020 Říká se, že náš strach je stejně velký jako naše ego.

3. 1. 2020 Nebi platíme za klid v duši pokorou. (hláška z jednoho filmu)

2. 1. 2020 Podle Paula Coelha nedává smysl hledat štěstí na stejném místě, kde jsme jej ztratili.

1. 1. 2020 Najdi si to, co činí tvou duši šťastnou a to pak dělej!

31. 12. 2019 Lidská mysl toho ví pramálo o sobě samotné.

30. 12. 2019 Alan Watts říkal, že jsou jen dva druhy lidí – ti kteří věří, že jsou obětí světa a pak ti, kteří vědí, že jsou sami tím světem. 

29. 12. 2019 Jan Werich říkával, že když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.

28. 12. 2019 Norové říkají, že neexistuje nic takového, jako je špatné počasí, pouze špatné oblečení. 

27. 12. 2019 Většinu svých trápení si způsobujeme tím, že nás pálí dobré bydlo.

26. 12. 2019 Nepokládám za důležité navzájem srovnávat definice, které stanovují, co je štěstí. Život je takový, jaký je. (Antonie de Saint-Exupéry, Citadela)

25. 12. 2019 Za nejvýstižnější definici ega považuji od Mingyura Rimpoche: „Ego je prostě jen soubor funkcí vzniklý proto, aby nám pomáhal pohybovat se sférou relativní skutečnosti“.

24. 12. 2019 Každý má své stinné stránky. Jen někdo je umí víc skrývat. (z nějakého filmu)

23. 12. 2019 Všichni máme potenciál k plnohodnotnému životu v sobě. Pokud ho neobjevíš, tak to jako bys měl přede dveřmi zakopaný poklad a přitom prožil celý život v chudobě.

22. 12. 2019 Buddhisté jsou přesvědčeni, že skutečnou podstatu mysli nelze poznat pouze pomocí intelektu.

21. 12. 2019 Kritikou svých rodičů jen ztrácíš energii potřebnou mimo jiné k tomu, abys neopakoval jejich chyby.

20. 12. 2019 Úhel pohledu je to, na čem záleží.

19. 12. 2019 S každým pokrokem (i s tím ve svém životě) je vždy spojeno nějaké riziko.

18. 12. 2019 Vyplatí se držet svůj život ve vlastních rukou za každou cenu. Jak ho pustíš, je něčemu konec.

17. 12. 2019 Teprve až poznáš a přijmeš temné stránky své duše, tak budeš kompletní.

16. 12. 2019 Buddhisté vědí, že skutečná svoboda člověka nespočívá v útěku ze života, ale naopak v jeho hlubokém a vědomém prožití.

15. 12. 2019 Koho nebaví sex, toho nebaví život.

14. 12. 2019 Moderní materialismus má s většinou náboženství společnou tendenci zbavovat lidi potřeby cítit odpovědnost.

13. 12. 2019 Lidé se nejvíc bojí toho, žemu nerozumí.

12. 12. 2019 Tak mi dnes přišlo, že disponibilní čas pro náš život není zcela dostatečný.

11. 12. 2019 Možná, že je náš současný život plný svobod a výhod, kterých je velmi těžké dosáhnout. To ale nebude trvat věčně. (říká Patrul Rimpoče)

10. 12. 2019 Život je ze své podstaty proměnlivá věc.

9. 12. 2019 Nikdy neposlouchej lidi, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

8. 12. 2019 Neurologové spočítali, že lidský mozek vyprodukuje v průměru 50 000 myšlenek za den. A já věřím tomu, že každá z těch myšlenek ovlivňuje náš život. Záleží na tom, na co myslíš.

7. 12. 2019 Jednou z velmi mála jistot v životě lidském je nevyhnutelnost změn. 

6. 12. 2019 Buddhisté říkají, že vniřní svobodu můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud akceptujeme okolnosti, které nás trápí.

5. 12. 2019 Hláška z jednoho filmu „Každý se brodí svou řekou sra*ek“ mi připomněla, že mohou být různé metafory pro jednotlivé úseky životní cesty. Chvíli si pohvizdujeme po sluncem zalité pěšince, chvíli se brodíme řekou sra*ček. Podstatný je pohyb kupředu.

4. 12. 2019 Psychické zdraví dětí je mnohem důležitější než jejich vzdělání.

3. 12. 2019 Kvantové propojení (vědecky potvrzené) znamená, že subatomické částice jsou vzájemně propojené v reálném čase napříč prostorem. Naše těla nejsou ve svém důsledku složena z ničeho jiného, než z těchto částic.

2. 12. 2019 Tvoje představy o tom, co je nejlepší pro tvé dospělé dítě ti nedávají sebemenší právo zasahovat do jeho života.

1. 12. 2019 Kvantová fyzika ukazuje, že všechno, co je pro nás skutečné, tak je tvořeno něčím, co rozhodně za skutečné považovat nelze.

30. 11. 2019 Pokud nebudeš věřit sám sobě, tak automaticky přestaneš věřit světu.

29. 11. 2019 Goethe říkal, že člověk vidí ve vnějším světě to, co nosí ve svém srdci. Pokud se tomu divíš, tak se spíš zaměř na své srdce.

28. 11. 2019 Nejjednodušší cesta k neštěstí je si jej představovat. 

27. 11. 2019 Má ču*ák lidská práva? (Odposlechnuto v hospodě bez kontextu. Zaujalo mě zejména pro ty možné kontexty.)

26. 11. 2019 Když vstoupíš do ohně objevování sebe sama, tak tento oheň nespálí tebe, spálí jen to, co nejsi. (Mooji)

25. 11. 2019 Částice mohou být na dvou místech současně (nezpochybnitelný fyzikální fakt). Naše tělo je složeno z částic (nezpochybnitelný fyzikální fakt).

24. 11. 2019 Jsi velmi chytrý chlapec, ale máš jednu velkou chybu: nenecháš se poučit. (Řekl jeden z učitelů žákovi jménem Einstein.) 

23. 11. 2019 Spoustě lidí ani za mák nezáleží na lidské duši. Ani na té svojí.

22. 11. 2019 Ať se nám to líbí, nebo ne, tak kvantová fyzika jednoznačně dospěla k faktu, že vesmír je jen informace, žádná hmota.

21. 11. 2019 Smrt má své vlastní tempo. (Michael Shaara, Andělé smrti)

20. 11. 2019 To, na co myslím má zásadní vliv na to, co žiju.

19. 11. 2019 Když ti chce někdo radit, tak se vždy podívej na jeho život. Nikdo ti nemůže dát víc, než má sám.

18. 11. 2019 S lidskou inteligencí to začalo jít s kopce: výzkumy ukazují, že IQ lidstva přestalo růst, u lidí narozenýcvh po roce 1975 má dokonce klesající tendenci. 

17. 11. 2019 Ano, pro náš šťastný život je nejdůležitější láska. Ne všichni si však uvědomují, že to je láska, kterou dáváme, nikoliv ta, kterou dostáváme.

16. 11. 2019 Žárlivost a závist jsou vždy známkou vlastních obtíží toho, kdo těmito emocemi trpí. Nevypovídají zhola nic o nás.

15. 11. 2019 Žít svůj skutečný život znamená najít sílu jít kupředu svému životu vstříc, nevyhýbat se mu.

14. 11. 2019 Podle kvantové fyziky neexistuje skutečná realita, ale pouze realita potenciální. To, co nakonec jako realitu vidíme, záleží jen na nás.

13. 11. 2019 Já v člověku ctím především to, co odolá ohni. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

12. 11. 2019 V naší galaxii je minimálně 100 miliard hvězd. V pozorovatelné části našeho vesmíru se prý nachází minimálně dva biliony galaxií. A tam někde na třetí planetě od jedné z těch hvězd si jako jeden ze sedmi miliard lidí děláš starosti jestli zase nezdraží máslo.

11. 11. 2019 Je to jen naše vlastní mysl, která udržuje naše emoce při životě. Pokud je neobnovujeme svými představami, tak velmi rychle odezní.

10. 11. 2019 Sami před sebou neutečeme. Sobě se musí člověk postavit.

9. 11. 2019 Nic v tvém světě nemá jiný význam, než jaký ty sám tomu přikládáš. 

8. 11. 2019 Život je dar. De iure lze každý dar přijmout, či odmítnout. De facto máš stejnou možnost.

7. 11. 2019 Svět patří těm, co se neposerou. (Charles Bukowski)

6. 11. 2019 Viďte neviděné! (doporučoval Leonardo da Vinci)

5. 11. 2019 Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. (Oscar Wilde)

4. 11. 2019 Cenu má pouze cesta. Protože ona trvá. Cíl je jen iluze poutníka. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

3. 11. 2019 Živnou půdu pro fanatismus vytváří v lidech nejistota ze sebe sama.

2. 11. 2019 Díky tomu, co dnes nazýváme prokrastinace se Leonardo da Vinci zapsal navěky do historie jako geniální vizionář a nebyl zapomenut jako mnoho umělců, kteří byli ve své době ceněni pro svoji spolehlivost.

1. 11. 2019 První fekální zákon: Čím víc má kdo pos*anej svůj vlastní život, tím více se s*re do života jinejch.

31. 10. 2019 Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je jen zakořeněná iluze. (Albert Einstein)

30. 10. 2019 Dlouhý život ještě neznamená přízeň bohů. (Mika Waltari, Tajemný Etrusk)

29. 10. 2019 Poslední svobodou člověka je vybrat si za jakýchkoliv okolností svůj vlastní postoj a tím si zvolit svou vlastní cestu. (Viktor Frankl)

28. 10. 2019 Podle tradice středoamerických indiánů se z ohně zrodil vesmír. Jako zdroj vesmírné energie je v jejich tradici spojován s vášní a silou.

27. 10. 2019 Vy lidé dáte příliš na to, jak se věci jeví. (Patrick Rothfuss, Jméno větru)

26. 10. 2019 Dokud žiješ, tak ti nikdo nemůže vzít tvé myšlenky. Tedy ani postoje, které k jednotlivým skutečnostem zaujímáš. (Viktor Frankl)

25. 10. 2019 Každý dostane to, co chce. Nemusí se mu to ale vždy libit. (Letopisy Narnie)

24. 10. 2019 Největším utrpením by bylo potkat poslední den svého života člověka, kterým ses mohl stát, kdybys odložil strach.

23. 10. 2019 Hodnota základů spočívá v tom, že jsou. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

22. 10. 2019 Mít hlavu plnou sexu je mnohem příjemnější a zejména mnohem prospěšnější pro naše duševní zdraví, než mít hlavu plnou strachů a starých křivd.

21. 10. 2019 Psychické utrpení nám nezpůsobuje nic jiného než naše vlastní emoce.

20. 10. 2019 Albert Einstein považoval za přirozené, že každý z nás musí čas od času položit oběť na oltář blbosti.

19. 10. 2019 Na mysu svatého Vincenta si uvědomíš, že konec známého světa je vždy pouze v tvé hlavě.

18. 10. 2019 V čínštině prý výraz pro krizi zároveň znamená příležitost. Nevím zda tomu tak skutečně je, ale logiku by to mělo.

17. 10. 2019 Štěstí přichází zevniř, nikoliv od ostatních. S neštěstím to je stejné.

16. 10. 2019 Jakmile pochopíme, že vnější svět není nic jiného než projekce nás samotných, tak už nebude potřeba pochopit nic jiného.

15. 10. 2019 Člověk nemůže dosáhnout dál, než jeho fantazie.

14. 10. 2019 Pojem „životní pojištění“ je pěkný protimluv … když pojišťuje smrt.

13. 10. 2019 Při střetnutí s druhou osobou náš mozek anylyzuje základní informace z výrazu tváře za 33 miliseknund a je připraven na něj reagovat.

12. 10. 2019 Četl jsem kdesi, že největší chybou ve vztazích je dát své srdce někomu, kdo potřebuje mozek.

11. 10. 2019 Jen velmi zřídka v životě prohráváme. Za většinou našich neúspěchů stojí to, že to vzdáme.

10. 10. 2019 Neboj se žít život jak ty chceš. Často to je mnohem jednodušší, než si myslíš.

9. 10. 2019 Vzpomínky jsou střípky dávno rozpadlé skutečnosti. Minulost je pak mozaika, kterou si z těchto střípků nově skládáme právě teď.

8. 10. 2019 Podle buddhistů je většina našich problémů způsobena jen a jen myšlenkovými stereotypy hluboko zakořeněnými v naší mysli.

7. 10. 2019 Toužíme po nesmrtelnosti a přitom si nevíme rady ani s časem, který nám byl vyměřen.

6. 10. 2019 Účelem našeho života je patrně stát se tím, kým jsme.

5. 10. 2019 Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá. (věděl už Jára Cimrman)

4. 10. 2019 Život má velmi jednoduchá základní pravida. My je nedodržujeme a proto trpíme. A myslíme si, že se z toho svým vnitřním hlasem vykecáme. Jedním z těch pravidel je, že nevykecáme.

3. 10. 2019 Učitel ti otevře dveře. Vejít ale musíš sám. Zenové přísloví

2. 10. 2019 To, co vidíš kolem sebe, není svým způsobem nic jiného, než tvoje volba.

1. 10. 2019 Jediné, co má v našem životě trvalou hodnotu jsou naše vzpomínky.

8. 8. – 30.9. 2019 To se fakt už nedá dohnat. Koučovinky měly přestávku. Bylo prostě léto jak má být :).

8. 8. 2019 Důležitost je velmi relativní pojem. To, co je pro tebe dnes velmi důležité, může být zítra naprosto bezvýznamné. A naopak.

7. 8. 2019 Vše je v tvém nejlepším zájmu. K tomu všechno je, takový je účel věcí, takový je jejich smysl. (Kurz zázraků, lekce 25.)

6. 8. 2019 Jakmile se osvobodíme od vlastního strachu, tak naše přítomnost automaticky osvobozuje ostatní. (Marianne Williams)

5. 8. 2019 Skutečně sebevědomý člověk nemá zapotřebí aroganci, která není nic jiného než kouřová clona nejistoty. (Amy Cuddy)

4. 8. 2019 Dokonalost je nemocí lidstva. (pravila Julia Roberts) A já bych to podepsal. Zkusme být proto dneska trochu nedokonalí.

3. 8. 2019 Někdo si myslí, že bude svobodný, když bude vlastnit všechno. Jiný zase, když nebude vlastnit nic. Skutečná svoboda přitom spočívá jen v tom, že nikdo a nic nevlastní nás.

2. 8. 2019 Věci se stanou, protože to chceme, málokdy z náhody. (hláška z filmu)

1. 8. 2019 Každá velká věc nějak začíná. (hláška z nějakýho filmu)

30. 7. 2019 Kurevský problém, když v životě narazíš na věci, který si za prachy nekoupíš.

29. 7. 2019 Každý náš nový den je svým způsobem výzva a každý je šance.

28. 7. 2019 Člověku je vždy lépe, když se rozhodne. Ať už jakkoliv. (Letopisy Narnie)

27. 7. 2019 Každý najde to, co hledá DOOPRAVDY. (Letopisy Narnie)

26. 7. 2019 Nikdy není pozdě začít být tím, kým jste mohli být. (řekla Mary Ann Evansová, v literatuře známá pod pseudonymem George Eliot)

25. 7. 2019 Vyhýbej se lidem, kteří mají jednoduchá řešení pro všechno kromě sebe sama.

24. 7. 2019 Život není problém, který se má vyřešit. Život je od toho aby se žil.

23. 7. 2019 Své démony nikdy neporazíme, jenom se musíme naučit s nimi žít. (z nějakého filmu)

22. 7. 2019 Dobře vím, že ti, kdo pěstují jen rozum, přijdou pozdě. (Antoine de Saint-Exupéry / Citadela)

21. 7. 2019 Ernest Hemingway tvrdil, že ke štěstí stačí mít špatnou paměť. (narodil se dnes před 120 lety)

20. 7. 2019 Osud není neměnný, ale musíš mít vůli bojovat. (ze scifi filmu o cestování v čase)

19. 7. 2019 Nemůžeme se vybrat, koho budem milovat a kdo bude milovat nás. (zaznělo v nějakém filmu)

18. 7. 2019 Máš všechen čas světa. A přesto si stěžuješ, že nemáš čas. Je to jen na tobě.

17. 7. 2019 V naší galaxii je prý jedna miliarda hvězd. A v našem vesmíru je víc galaxií než je zrnek písku na Zemi. A náš vesmír podle všeho není jediným existujícím vesmírem. A my si děláme hlavu z toho, že nám nevychází účetnictví o pár stovek.

16. 7. 2019 Sám před sebou neutečeš. (z jednoho filmu)

15. 7. 2019 Žádná cesta není bez křižovatek. Nutnost volby je nedílnou součástí našeho života.

14. 7. 2019 Tomu, jak se věci mají nikdo neunikne. Tak proč se trápit 🙂

13. 7. 2019 Můžete přesvědčit ostatní, že jste někdo jinej. Ale nikdy sám sebe. (z jednoho filmu)

12. 7. 2019 Jednou přijdeme na to, že jediné, co v životě opravdu potřebujeme, je (umět) mít někoho rád.

11. 7. 2019 Chci vstát jak ptáci z popela a dělat co se nedělá (a za to mě soudí). (Zpívá Hana Hegerová v písničce Potměšilý host)

10. 7. 2019 Šaman nepotřebuje svaté muže, guruy, kněze, či jiné prostředníky. Vstupuje do vztahu s vyšším vědomím přímo a sám.

9. 7. 2019 Být introvertem není nevýhodou (a konec konců ani výhodou). Znamená to jen mít jiné kvality, než mají extroverti. 

8. 7. 2019 Fyzikové tvrdí, že vesmír je tak dokonalý, že jediný chybějící atom v celém vesmíru by způsobil jeho zhroucení.

7. 7. 2019 Přítelem je v první řadě ten, kdo nesoudí. (Antoine de Saint-Exupéry / Citadela)

6. 7. 2019 Člověk je hluchý i k těm nejlepším radám, pokud by díky nim měl přijít na něco, co by nedokázal unést. (Jeanne Safer, Zlatý kondom)

5. 7. 2019 Nejdelší cestu musíme ujít sami v sobě. (Tajemný Etrusk, Mika Waltari)

4. 7. 2019 Kde je strach, nemůže být láska.

3. 7. 2019 V každém okamžiku máš před sebou celý zbytek života.

2. 7. 2019 Negativní mysl ti nikdy nedá pozitivní život.

1. 7. 2019 Nepochybuj o sobě. Pochybnosti jsou tím, co tě nejvíce v životě oslabuje. (hláška z jednoho filmu, na který koukala vnoučata)

30. 6. 2019 V naší kultuře věříme, že chytří lidé jsou rychlí, mají všechno hotové raz dva. Ale to je omyl. Kombinace vysoké inteligence a rychlosti je vlastně dost vzácná. (říká americká neuropsycholožka Ellen Braaten, profesorka psychologie na Harvardské lékařské fakultě) 

29. 6. 2019 V každém z nás je semínko nesmrtelnosti. (Tajemný Etrusk, Mika Waltari)

28. 6. 2019 Vždycky to je na tobě.

27. 6. 2019 Jediné, co ti většinou brání v dosažení svých snů uvidíš, když se podíváš do zrcadla.

26. 6. 2019 Kdo má tu moc, aby tě podvedl? (Antoine de Saint-Exupéry / Citadela)

25. 6. 2019 Jak se do vnějšího světa volá, tak se z něj ozývá.

24. 6. 2019 Jen meze naší představivosti limitují ve skutečnosti náš pokrok.

23. 6. 2019 Zkouška není zkouškou, když je jednoduchá.

22. 6. 2019 Mysl je provázaný systém přesvědčení. Změníme-li jedno, mění se i ostatní. (www.firewalk.cz)

21. 6. 2019 Láska je to, co dává všemu smysl. Jinak řečeno – k čemu by bylo všechno v životě kdyby nebyla láska?

20. 6. 2019 Jistota neexistuje!

19. 6. 2019 Bohové každému určují délku jeho cesty. (Tajemný Etrusk, Mika Waltari)

18. 6. 2019 Vyplatí se si občas posvítit do temných zákoutí své duše.

17. 6. 2019 Peníze by měly být zcela přirozeně vedlejším produktem toho, čím se zabýváme a co děláme rádi.

16. 6. 2019 Všechny věci mají dvě strany – tu, kterou vidíme a tu, kterou nevidíme. (Tajemný Etrusk, Mika Waltari)

15. 6. 2019 Teprve tvoje reakce na lidi a situace kolem tebe jim dává (nebo nedává) moc tě ovládat.

14. 6. 2019 Když se ti něco nelíbí, tak to řekni hned, nebo mlč navěky. 

13. 6. 2019 Každá rodina má svoji výkladní skříň, ale také temná zákoutí a třinácté komnaty.

12. 6. 2019 Když chce bejt někdo celej život nasranej a nešťastnej, tak to je jenom jeho problém. (hláška z filmu)

11. 6. 2019 Je čas tvoření, ale je také čas pro stvořené. (Antoine de Saint-Exupéry / Citadela)

10. 6. 2019 Je úsměvné, jak se snažíme obelhat sami se. Asi tak, jako když se pes snaží dohonit svůj vlastní ocas.

9. 6. 2019 Zlí lidé nemůžou být šťastní. To platí bez výjimky.

8. 6. 2019 Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami. (Benjamin Franklin)

7. 6. 2019 Když máš potřebu se trápit, tak ti život vždy nabídne švédský stůl plný nejrůznějších záminek.

6. 6. 2019 Ve skutečnosti nikam neodcházíš, ani´s odnikud nepřišel. (Tibetská kniha mrtvých)

5. 6. 2019 Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

4. 6. 2019 Nikdy si nepřej, co nechceš. (hláška z filmu a velká pravda)

3. 6. 2019 Když se neoceníš sám, tak nečekej, že to někdo udělá za tebe.

2. 6. 2019 Objektivní skutečnost neexistuje. Nevnímáme totiž skutečnost jaká je, ale vnímáme ji takovou, jací jsme my sami.

1. 6. 2019 Málokdy opravdu prohráváme. Většinou se vzdáváme.

31. 5. 2019 Lidé obyčejně nenávidí to, čeho se bojí.

30. 5. 2019 Patrně nejdůležitější věc v životě je zůstat věrný sám sobě.

29. 5. 2019 Pro splnění svého snu musíš vždy zariskovat. A nemůžeš čekat, že ostatní to pochopí.

28. 5. 2019 Možných budoucností je víc a všechny probíhají současně. (hláška z filmu)

27. 5. 2019 Rozum nám byl dán možná jen proto, abychom si užívali dělání nerozumných věcí.

26. 5. 2019 Podle buddhismu se obrazně každé ráno rodíme znovu. Co uděláme právě dnes je to, na čem záleží nejvíc.

25. 5. 2019 Čím chceš něčeho víc, tím musíš jiného méně. Suma energie i v celém vesmíru je konstantní.

24. 5. 2019 Samotné kopírování jiných lidí tě ke štěstí nepřivede. Každý jsme originál a originál vzniká jednotlivými tahy štětce na čistém plátně.

23. 5. 2019 Cicero definoval závist jako zármutek ze štěstí jiného.

22. 5. 2019 Sázka na jistotu je největší risk ze všech. (z jednoho filmu)

21. 5. 2019 Když večer děkujeme za odcházející den a ráno s radostným očekávání vítáme ten nový, tak to vypovídá o tom, že děláme svůj život dobře. Je-li tomu jinak, tak není jiná možnost, než něco ve svém životě změnit.

20. 5. 2019 To, co o nás budou lidé říkat po naší smrti má nulovou relevanci. Pokud někomu chcete něco sdělit, tak to udělejte hned!

19. 5. 2019 Kdo mluví, neví. Kdo ví, nemluví. (Tao Te Ching)

18. 5. 2019 Co s věčným životem? Musí být strašně osamělý. (z jedné pohádky)

17. 5. 2019 Život je příprava na smrt. (Tibetská kniha mrtvých)

16. 5. 2019 Jen my sami dáváme hranice svému životu.

15. 5. 2019 Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to největší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

14. 5. 2019 Podle světové zdravotnické organizace je zdraví mnohem víc, než jen pouhá absence onemocnění.

13. 5. 2019 Neexistuje žádný kouč, terapeut, šaman, nebo guru, který by nám mohl pomoci, aniž bychom se museli sami snažit.

12. 5. 2019 Všechno existuje víckrát. (hláška z filmu)

11. 5. 2019 Kdo nemá sám v sobě sílu k dobrému a blaženému životu, pro toho je ovšem každý věk těžký. (Marcus Tullius Cicero)

10. 5. 2019 Lidé často podvědomě chtějí pravý opak toho, než o co se vědomě snaží.

9. 5. 2019 Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatřím. (Pablo Picasso)

8. 5. 2019 Lidé vždy věří čemu chtějí. Ať je to pravda, nebo ne. (Píseň krve)

7. 5. 2019 Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v historii světa. (Alchymista)

6. 5. 2019 Zbabělost je největším prohřeškem proti daru svobody. (Vernierovy zápisky)

5. 5. 2019 Je pošetilé domnívat se, že jsme na vrcholu potravinového řetězce. (hláška z jednoho filmu)

4. 5. 2019 Že si neodneseme ani jedinou minci pod jazykem, až jednou odsud budeme odcházet, nám bývá jasné. Ale že se i naše paměť, nabyté vědomosti a zkušenosti přepnou do továrního nastavení je těžké skousnout. 

3. 5. 2019 Podle tibetského buddhismu je jedinou příčinou našeho utrpení a neštěstí v životě náš sobecký egoismus. A stará učení mívají pravdu …

2. 5. 2019 Když je těžké dělat správné věci, protože mám přitažlivější nabídky, tak je potřeba se něčím „přivázat ke stěžni“ jak to udělal Odysseus, aby odolal vábení Sirén. 

1. 5. 2019 Dneska měním pořadí, nejnovější koučovin(k)a bude vždy nahoře. Tedy pokud si dobře vzpomínám na školní léta, tak z fronty FIFO dělám frontu LIFO. To bude také pro dnešek jediná moudrost 🙂

24. 10. 2018 Dočetl jsem se, že 65% genů máme shodných s banánem. A když jsem pak četl zprávy z domova a ze světa, tak jsem si říkal, jestli si příroda nedala s těmi zbývajícími 35% zbytečnou práci.

25. 10. 2018 Právě se probouzí čtvrtek. A já dýchám. Já žiju. Jsem vděčný za tento den!

26. 10. 2018 Dobré ráno. Dneska jsem musel vstávat v 4:30. Prodloužil jsem si díky tomu bdělý život minimálně o dvě hodiny. Dočetl jsem se, že naším palcem proletí každou vteřinu 60 miliard neutrin. Za tu dobu, co jsem vzhůru jich tedy proletělo mým placem 756 000 miliard. Chudák palec.

27. 10. 2018 Jasně, věk je jen číslo. Akorát, že stále větší.

28. 10. 2018 Existuje nespočet způsobů jak zemřít. Nejhorší smrt je však ta, po které život pokračuje. 

29. 10. 2018 Já si tenhle život nevybral. Tenhle super život si vybral mně! (hláška z jednoho filmu)

30. 10. 2018 V životě není jisté absolutně nic, s výjimkou smrti. Ať děláte, co děláte, tak vždycky riskujete.

31. 10. 2018 Jak člověk stárne, tak věci ztrácejí na důležitosti.

1. 11. 2018 Podle indiánů člověk nepřišel do tohoto světa trpět, přišel do tohoto světa žít. I dneska, první listopadový den, si můžeš vybrat jestli budeš trpět, nebo žít. Přeji šťastnou volbu :).

2. 11. 2018 Budovat vztah je práce jako každá jiná. A člověk to buď musí umět, anebo si najít takového partnera, který to s ním vydrží. Anebo zůstat sám.

3. 11. 2018 Ernest Hemingway říkal, že zbabělost pochází ze špatného milování. A měl pravdu.

4. 11. 2018 O šoustání je celej náš život. (hláška z jednoho filmu)

5. 11. 2018 V celých dějinách strachování se ještě nikdo svého strachu nezbavil tím, že před ním strčil hlavu do písku.

6. 11. 2018 Jeden z mých učitelů říkal, že pravda osvobozuje. Ale ještě dřív, než tě osvobodí, tak tě pěkně nasere.

7. 11. 2018 Jsou to spojené nádoby: jakmile se skrýváš před smrtí, tak se zákonitě skrýváš i před životem. Čím víc se bojíš smrti, tím víc se bojíš života. Když se bojíš žít, tak tě nemine strach ze smrti. Vesmír má své zákony a na rozdíl od těch našich pozemských si umí zajistit jejich stoprocentní vymahatelnost.

8. 11. 2018 Tak si říkám jací to jsme. my lidé, zvláštní tvorové. Snažíme se mít celý svůj život pod kontrolou a přitom nás nejvíce ze všeho vzrušují okamžiky, kdy kontrolu ztrácíme.

9. 11. 2018 Je těžké být v dnešní době optimistou. Ale člověk se nesmí vyhýbat něčemu jen proto, že to je těžké 🙂

10. 11. 2018 Být introvertem je stejně super, jako být extrovertem. Potíže začínají když nevíš čím jsi, a/nebo když se snažíš být něčím jiným než jsi.

11. 11. 2018 Každý člověk má mít v životě někoho, kdo ho miluje absolutně bez podmínek. V mém životě to byla má prababička, která se narodila dnes přesně před 130 lety.

12. 11. 2018 Bez vize nemá lidský život smysl a lidé hynou. Pokud cítíš, že vnější svět vizi nemá, o to více ji musíš mít ty sám. 

13. 11. 2018 Smiřme se s tím, že v naší psychice je toho spousta (patrně drtivá většina) mnohem hlouběji, než kam je náš intelekt schopen dosáhnout.

14. 11. 2018 Už bude za chvíli půlnoc a já ještě nemám žádné dnešní moudro. Tak mě napadlo, že „nikdy není pozdě“.

15. 11. 2018 Dneska je venku sluníčko. Jdu se psem ven. Zažíváme to, čemu věnujeme pozornost. Kromě psa, sluníčka a přírody proto nebudu věnovat pozornost vnějšímu světu. Radši. Abych to nezažíval. (To vypadá na nějakou filozofickou definici kruhem).

16. 11. 2018 V trápení setrváváme ve svém důsledku vždy proto, že se bojíme změny (někdy jenom změny postoje). Dneska to vypadá na krásný slunečný pátek. Udělejme něco JINAK. Život je změna.

17. 11. 2018 Nejhorší pro sendvičovou generaci je pocit, že v tom podstatném nedokážeme pomoci ani rodičům, ani dětem. Nelze nést na zádech život druhého člověka. Udělat to sice můžeme, sami pak pod to tíhou padáme a tomu druhému nepomůžeme. Vlastní život totiž na nikoho prostě delegovat nejde.

18. 11. 2018 Život se nám neděje, život si děláme. A že sami nevíme proč si ho děláme takový jaký je, to je jen a jen náš problém.

19. 11. 2018 Lék na zraněnou duši ve vnějším světě nenajdeme. Tak proč se o to tak neúprosně snažíme (peníze, moc, obdiv …)? Hmm?

20. 11. 2018 Člověk sice vítá každé ráno s vědomím jakým darem je život. V posteli je ale konec konců také dobře … 

21. 11. 2018 Nikdo není jako ty. (hláška z jednoho filmu)

22. 11. 2018 Nenápadná je hranice mezi životem a přežíváním. Přehlédneš ji snadno. Nicméně podle toho jak se cítíš zřetelně poznáš, na které jsi straně.

23. 11. 2018 Chceme-li prožít život, kterej fakt za nic nestojí, tak máme dvě možnosti – buď podlehnout vlastnímu strachu, nebo se nechat ovládnout vlastní ješitností.

24. 11. 2018 Smrt není vůbec smutná. Smutná věc je, že spousta lidí vůbec nežije. (hláška z jednoho filmu)

25. 11. 2018 Život není o tom všechno stihnout. Umění života spočívá v tom stihnout to, čeho bychom litovali nestihnout a na ostatní se umět vykašlat.

26. 11. 2018 Na nic nečekej. Život uteče jak dovolená.

27. 11. 2018 Jak často si zbytečně kazíme život nepochopením prostého faktu, že jeden člověk prostě nemůže mít všechno.

28. 11. 2018 Buď to dneska ty. Svět se přizpůsobí. Uvidíš 🙂

29. 11. 2018 Jsem si dneska ráno opakoval, že skutečnost je jen něco vytvořené v naší hlavě a zamáčknul budík.

30. 11. 2018 Až budeš ženatej čtyřicet let, tak si to povíme. (hláška z nějakýho filmu)

1. 12. 2018 V téhle zemi je smutek. Ve městech i v ulicích a na polích. Smutek, který nelze skrýt. (taková prosincově optimistická hláška z filmu 🙂

2. 12. 2018 Míru našeho duševního zdraví určuje schopnost vidět dobro v tom, co vidíme kolem sebe.

3. 12. 2018 Dětství je příliš krátké na to, abychom své děti zapomínali políbit na dobrou noc. I když už spí.

4. 12. 2018 Trvalo mi to víc než padesát, než mi došlo, že je fajn být introvert.

5. 12. 2018 Úspěch přichází v tom okamžiku, kdy sny jsou silnější než strach.

6. 12. 2018 Jakej by měl život vůbec smysl, kdyby člověk neměl péro? (hláška z z filmu)

7. 12. 2018 Lidé nemají rádi smrt. Vídám to i v rodinných konstelacích, kde lidé často odmítají dělat zástupce za smrt. A přitom to je patrně to jediné, co nás skutečně dokáže motivovat k životu.

8. 12. 2018 Každá situace nám bere i dává.

9. 12. 2018 Nikdo neví, čeho je schopen, dokud to nezkusí. (Publilius Syrus z Antiochie)

10. 12. 2018 Lidé často chtějí jednoduchou metodu na šťastný život. Tu nemám, ale mám vypozorováno, že zaručenou metodou jak se učinit nešťastným je žít životy ostatních místo toho svého.

11. 12. 2018 Tak přemýšlím jestli dnes jedenáctého prosince budu žít, anebo přežívat. Každý den, v každém okamžiku mám tuto volbu.

12. 12. 2018 Santiago v Coelhově Alchymistovi na to kápnul, když říká: „Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“

13. 12. 2018 Lidé jsou ochotni hodně platit za jistotu. A přitom jistota je něco, co v této realitě vůbec neexistuje.

14. 12. 2018 Každá rodina má svá temná zákoutí.

15. 12. 2018 Nemám rád Vánoce. No, a co?

16. 12. 2018 Pěstuj si imunitu vůči soudům ostatních. Vědí kulový o čem je tvoje Cesta a soudí druhé jen proto, že si nevědí rady sami se sebou.

17. 12. 2018 Podle buddhismu není potřeba (a ani možné) osvobodit se od svých pocitů, ale být svobodný uprostřed svých pocitů.

18. 12. 2018 Růst znamená změnu. Přes to nejede vlak.

19. 12. 2018 Smrtelnost je principem všeho.

20. 12. 2018 Dalajlámá říká, že láska je absence soudů o druhém člověku. John Lenon zpíval že vše, co potřebuješ je láska. Konjunkcí výroků těchto dvou moudrých mužů je doporučení vyhýbat se lidem, kteří nás neberou takoví, jací jsme.

21. 12. 2018 Je to smutný, ale bohužel to podtrhuje obraz doby –  pro peníze/úspěch/uznání jsou lidé schopni vzdát e jakýchkoliv svých morálních přesvědčení. Pokud vůbec kdy nějaké měli.  (hláška z diskuze na sociální síti)

22. 12. 2018 Všechno je jednou naposledy …

23. 12. 2018 Jak zacházíš se životem ty, tak zachází život s tebou.

24. 12. 2018 Vánoce jsou časem, kdy se doširoka rozevírají nůžky mezi tím, jak se prezentujeme navenek, a co skutečně jsme.

25. 12. 2018 Jsem svým způsobem fatalista – věřím na osud a zároveň věřím (na základě svého omezeného chápání kvantové teorie), že těchto osudů máme každý na výběr nekonečně mnoho.

26. 12. 2018 „Milá vnoučata, teď to vypadá, že moje generace vám nenechá planetu v moc dobrém stavu. Doufám, že vaše generace si nás nebude pamatovat jako ty, kteří sobecky a bezcitně zničili místo, kde žijeme.“ Alexander Gerst, německý geofyzik a od roku 2009 člen oddílu astronautů Evropské kosmické agentury

27. 12. 2018 Chaos je osudem všeho. (pravil rakouský fyzik Ludwig Eduard Boltzmann)

28. 12. 2018 Zpomal. Život je Cesta, nikoliv závod. Život není potřeba vyhrát (ten už jsme vyhráli v okamžiku, kdy jsme přišli na tento svět).

29. 12. 2018 Vždycky se dá něco dělat. (dobrá rada z jedné pohádky)

30. 12. 2018 Na to nejdůležitější v životě si musíme přijít každý sám. 

31. 12. 2018 Kdybys měl schopnost vidět svůj život od začátku do konce, udělal bys něco jinak? (z jednoho filmu)

1. 1. 2019 Úhel pohledu je daleko důležitější než pozorovaný objekt, či jev. Od úhlu pohledu je odvislé to, co vidíme.

2. 1. 2019 Pro mnoho lidí je vrcholem sociální dovednosti vyjít sám se sebou.

3. 1. 2019 Buď tak trochu blázen. Ti „normální“ nebývají obvykle v životě příliš úspěšní.

4. 1. 2019 Podle prvního termodynamického zákona je celková energie izolované soustavy stálá. V přeneseném slova smyslu to platí i pro lidské bytosti. Pokud se cítíme v některé rovině unavení, tak v jiné rovině musíme energií plýtvat.

5. 1. 2019 Vně naší mysli není žádná „objektivní“ realita. Je tam svým způsobem obraz světa takový, jací jsme my sami uvnitř.

6. 1. 2019 Vesmír se spíš podobá velké myšlence než velikému stroji. (konstatoval britský fyzik, astronom a matematik Sir James Hopwood Jeans takřka před sto lety)

7. 1. 2019 Hmota není vůbec tak pevná jak se nám zdá. Například naším tělem proletí každou vteřinou 65 miliard neutrin. Skrz naskrz. Aniž bychom to vůbec zaregistrovali. 

8. 1. 2019 Když oblečete prase do obleku, tak to bude pořád prase.

9. 1. 2019 Náš vnitřní a vnější svět jsou spojené nádoby. Nelze vést úspěšný vnější život a uvnitř být nešťastný. A naopak.

10. 1. 2019 Pokud by někdo neznal strach, tak by neznal ani odvahu.

11. 1. 2019 Za nedostatkem sebelásky bývá zneužívání v dětství. A to může mít mnoho forem. Minulost nezměníš, ale mít rád sám sebe můžeš začít v každém věku. Už nejsi bezbranné dítě!

12. 1. 2019 Jistota neexistuje. Je jen jednou iluzí, jimiž se snažíme držet náš svět pohromadě.

13. 1. 2019 Lidé můžou mít hodně peněz, ale žádný klid.

14. 1. 2019 Lidský mozek je nejsložitější známou strukturou ve vesmíru. A přesto ho často nepoužíváme.

15. 1. 2019 Důvodem mého znepokojení není nikdy to, co si myslím. (Kurz zázraků, 5. lekce)

16. 1. 2019 Nikdy v ničem nemá být křeč. (říkávala paní Luba Skořepová)

17. 1. 2019 Větší vliv na deprese než nedostatek sluníčka má nedostatek sebelásky.

18. 1. 2019 Země je jediná známá planeta ve vesmíru, kde může hořet oheň. Žádná další známá planeta k tomu nemá dost kyslíku.

19. 1. 2019 Skryté osobnosti v sobě potkáváme prostřednictvím lidí, kteří nám v životě kříží cestu.

20. 1. 2019 Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají. (říkal Malý Princ)

21. 1. 2019 Špatná zpráva se ke mně dnes dostala: Vědci spočítali, že k zániku naší galaxie dojde za osm miliard let. A udělali ve výpočtech chybu. Ke srážce s galaxií Andromeda dojde už za dvě miliardy let.

22. 1. 2019 Svůj osud musíš buď přijmout, anebo před ním utéct. (hláška z filmu)

23. 1. 2019 Vždycky je jiná možnost. (hláška z filmu)

24. 1. 2019 Když chceš žít a ne jen přežívat, tak postav Maslowovu pyramidu na špičku. Patrně nejdůležitější potřebou nás, lidských bytostí je cítit, že naše životy jsou smysluplné, že jsme prospěšní.

25. 1. 2019 Fakta jsou taková, jaká je vidíte. (Luigi Pirandello)

26. 1. 2019 Nemám nic proti dobré radě. Nicméně moje zkušenost mi říká, že největší tendenci radit mají ti, kterým samotným se jejich život nedaří. Otázkou je pak hodnota těchto doporučení.

27. 1. 2019 Dobro a zlo obecně závisí na konkrétních okolnostech a někdy bývá obtížné je od sebe rozeznat. Pokud se nám děje něco zlého, tak nikdy nevíme, jestli to není k něčemu dobré.

28. 1. 2019 Skutečná odvaha nepotřebuje publicitu. (hláška z filmu)

29. 1. 2019 CESTA nám přináší štěstí, ne její cíl. (Pokojný bojovník)

30. 1. 2019 Muž není (v rozporu s všeobecně vžitým názorem) definován existencí pindíka, ale tím, že se umí postarat sám o sebe a o ty, kteří jsou na něm závislí.

31. 1. 2019 Pokud cítíš, že máš něco udělat, tak to prostě UDĚLEJ! Nevymlouvej se na to, že musíš někomu něco vysvětlovat.

1. 2. 2019 Himalájští buddhisté říkají, že každý konec je zároveň začátkem.

2. 2. 2019 Potíže si způsobujeme zejména tím, že lžeme sami sobě.

3. 2. 2019 Otesánek měl alespoň hlad. My žerem větev pod sebou jen v marné snaze nahradit si tím vlastní vinou zpackaný život.

4. 2. 2019 Nejdůležitější je se rozhodnout.

5. 2. 2019 Máme-li problém uvnitř, tak nám nepomůže hledat štěstí ve vnějších věcech. Stejně jako nám zavirovaný počítač nezačne fungovat správně, když mu pozlatíme skříň ryzím zlatem.

6. 2. 2019 Fakt: Všechny naše cesty vedou ke smrti. Fakt: Když půjdeme po cestách vyšlapaných jinými, tak dojdeme také ke smrti. Fakt: Nebudeme ale tak mít příležitost žít svůj život.

7. 2. 2019 Život je volba. Buď si zvol být obětí, nebo čímkoliv jiným chceš být. (Pokojný bojovník)

8. 2. 2019 Žít je potřeba dokud je čas. Protože živí odsud nevyvázneme.

9. 2. 2019 Jedna z legend severoamerických indiánů praví, že Velký Duch seslal kdysi na lid hlad, protože zneužívali život. Myslím, že bychom si měli nadělat zásoby, protože nikdy nikdo nezneužíval život víc, než to nyní děláme my.

10. 2. 2019 Dokud neuděláte podvědomí vědomým, tak vám bude řídit váš život a vy tomu budete říkat osud. Carl Gustav Jung

11. 2. 2019 Je tristní když se zároveň děsíš života i smrti.

12. 2. 2019 Nejlepší nápady často přicházejí v neobvyklých chvílích. Dělej proto neobvyklé věci!

13. 2. 2019 Život je příběh seberealizace nevědomí. (řekl kdysi C. G. Jung)

14. 2. 2019 Kolik stojí tři vteřiny štěstí?

15. 2. 2019 Kniha zázraků praví, že žádná z našich myšlenek nemůže být neutrální. A vše co vidíme, je výsledek našich myšlenek. Každá naše myšlenka proto přináší mír, nebo válku, lásku, nebo strach. Tento fakt platí bez výjimky.

16. 2. 2019 Bez strachu by nebyla odvaha.

17. 2. 2019 Mám vypozorováno, že u zdrojů lidského štěstí na velikosti nezáleží. Kdo se neumí radovat z maličkostí, tomu nepřinese skutečnou radost do života ani cokoliv velkého.

18. 2. 2019 Objevují se chvíle, kdy tě překvapí jak křehká je hranice mezi životem a smrtí.

19. 2. 2019 Nebe a peklo nejsou nikde jinde, než v naší mysli.

20. 2. 2019 Svět, který vidím, jsem si vymyslel. (Kniha zázraků, lekce 32)

21. 2. 2019 Co se nám zdá neměnné a věčné, může se změnit (Chief Seattle, 1854)

22. 2. 2019 Nic vnějšího tě neučiní šťastným, pokud se nerozhodneš sám být šťastným.

23. 2. 2019 Stres v nás nevyvolává událost samotná, ale to, jak ji v naší mysli interpretujeme. 

24. 2. 2019 Není nijak složité být výjimečným, chce to ale odvahu.

25. 2. 2019 Buď scénáristou svého života. Je to nejlepší způsob, jak přimět věci, aby se staly jak si přeješ.

26. 2. 2019 Člověka nic naučit nemůžete. Můžete mu to jen pomoci najít uvnitř jeho duše. Galileo Galilei

27. 2. 2019 Když se živíš tím, co tě baví, tak vlastně nikdy nepracuješ.

28. 2. 2019 Mám vypozorováno, že všeobecně šťastnější jsou lidé, kteří mají potřebu se starat o to, aby vše fungovalo nejen jim samotným, ale i ostatním.

1. 3. 2019 Jsme všichni kurvy, bratři a sestry, dámy a pánové; jen musíme znát míru. Arnošt Lustig

2. 3. 2019 Pozoruji, že umění života v prvé řadě souvisí s odvahou vzít svůj osud do vlastních rukou. Kdo takovou odvahu prokazuje, tak je v dlouhodobější perspektivě šťastnější.

3. 3. 2019 Řecký filozof Epiktétos už na začátku našeho letopočtu odhalil, že veškeré neštěstí pramení z naší snahy ovlivňovat jiné lidi a události, nad kterými nemáme moc.

4. 3. 2019 Okultnímu vědci je známo, že není žádného aktu, velkého či malého, jenž by nepocítil naráz celý vesmír. (z jedné okultní knihy, kterou přeložil můj kamarád Mirko Beneš)

5. 3. 2019 Inspiruj se těmi, kteří to umí s životem lépe než ty. A neposlouchej řeči těch, kterým se samotným život nedaří.

6. 3. 2019 Existují místa, lidé i události, před kterými se musíš umět chránit.

7. 3. 2019 Je to někdy dřina pochopit, že to, co si (o nás) kdo myslí se ani v nejmenším netýká nás, ale toho, komu ty myšlenky patří.

8. 3. 2019 Kdyby měl tvůj život tlačítko RESET do továrního nastavení, použil bys ho?

9. 3. 2019 Jestli už máme vše za sebou, nebo nás ještě to nejzajímavější v životě čeká, je v každém věku jen a jen otázka naší volby.

10. 3. 2019 Pokud se ti snad někdy zdá, že svět spěje do záhuby, tak to má pro tebe jediné poselství: Žij, není na co čekat! 

11. 3. 2019 První lekcí umění života je rozeznat, co mi dělá (opravdu) dobře. A to pak dělat. Naučit se to dělat. Prosadit si to. Najít si na to čas. Jinudy cesta nevede. Vážně.

12. 3. 2019 Musíš si vybrat jednu chvíli v životě (alespoň jednu), kdy se nebát. (hláška z jednoho filmu)

13. 3. 2019 Úhel pohledu rozhoduje o tom, co vidíš.

14. 3. 2019 Každý jediný atom, z kterého je složeno naše tělo vznikl uvnitř hvězd.

15. 3. 2019 Život je takový jaký je. A to je dobře. Trápení začíná, když uvěříme, že jenom my žijeme život a ostatní žijou fotky na facebooku.

16. 3. 2019 Došel jsem k přesvědčení, že zažívat bolest je svým způsobem naší potřebou. A když žádnou dlouhou dobu nemáme, tak si ji vytvoříme. Většinou ve své mysli, ale často i v „reálném“ životě.

17. 3. 2019 Nenech si namluvit zodpovědnost za to, jak se druhý cítí. Nejsi zodpovědný za štěstí druhých lidí, není fér jim brát zodpovědnost za jejich vlastní osud. Máš svůj vlastní :).

18. 3. 2019 Život je všechno, jen ne jistota.

19. 3. 2019 Vypadá to, že jako jediní tvorové na Zemi jsme schopni si představit existenci bez naší přítomnosti. A tato intelektuální delikatesa nám umožnila strach ze smrti.

20. 3. 2019 Fyzika říká, že není žádný řád, který by trval na věky.

21. 3. 2019 Obvykle čím víc si někdo neví rady sám se sebou, tím víc se plete do života druhým.

22. 3. 2019 S úvahami o smrti bychom neměli čekat až nám bude devadesát.

23. 3. 2019 Vědci zjistili, že dvě třetiny naší konverzace jsou věnovány drbům. A je to prý naše konkurenční výhoda, která nás vynesla na vrchol potravinového řetězce.

24. 3. 2019 Každý správný muž má mít nějaký plán. (hláška z knížky Píseň krve)

25. 3. 2019 Neurologové spočítali, že v našem mozku je větší množství spojení, než je atomů v našem vesmíru. Tak si někdy říkám, jestli nám takovou kapacitu nenadělila příroda zbytečně.

26. 3. 2019 Každý kdo chce si najde PROČ trpět. Bez výjimky.

27. 3. 2019 S životem to je jak s dovolenou: je úžasná, ale občas tě během ní přepadne pocit, že jednou skončí.

28. 3. 2019 Hranice mezi životem a přežíváním může být dost nezřetelná a snadno se ti může stát, že ji překročíš a začneš jen přežívat.

28. 3. 2019 Celý náš život se děje jen a jen v naší mysli. Celý náš život se děje jen a jen v naší mysli. Celý náš život se děje jen a jen v naší mysli. Celý náš život ….. 

30. 3. 2019 Co je smrt? Smrt je konec i začátek. Strachuj se jí a vítej jí. (hláška z knížky Píseň krve)

31. 3. 2019 Zraňuje mě pouze mé odsuzování. (Kniha zázraků, lekce 198)

1. 4. 2019 „Blázen je každý, kdo si o sobě nemyslí, že je blázen.“ (Vaelin al Sorna, Píseň krve)

3. 4. 2019 Zpívej svou vlastní píseň⁣. Bubnuj svůj vlastní rytmus. Tancuj svůj vlastní tanec. Leť s větrem a nech se nést. Je to tvoje šance. (slova jedné písně)

4. 4. 2019 Jsme-li dospělí, tak opravdu nepotřebujeme nikoho, kdo by nám říkal, co máme dělat.

5. 4. 2019 Jsme stvořeni z hvězd: každý atom dusíku v naší DNA, každý atom železa v naší krvi, každý atom vápníku v našich kostech, jakož i všechny ostatní atomy našeho těla byly součástí zhroucených hvězd.

6. 4. 2019 Každý den prý zemře 8.000 uživatelů Facebooku. Patrně nudou.

7. 4. 2019 Vypozoroval jsem, že lidé většinou prodlužují svá trápení (někdy po celý svůj život) proto, že nedokážou nazvat věci pravými jmény.

8. 4. 2019 Dnes světoznámý spisovatel John Kennedy Toole spáchal sebevraždu, když nakladatel odmítl jeho román Spolčení hlupců, který za více než deset let po jeho smrti získal Pulitzerovu cenu. (Poučení: Nečiň se závislým na mínění jiných)

9. 4. 2019 Život je lepší, když se směješ.

10. 4. 2019 Nepřizpůsobuj se stereotypům. Existuje spousta způsobů jak být člověkem.

11. 4. 2019 Nikdo tě nezachrání. To nejdůležitější v životě musíš udělat sám.

12. 4. 2019 Svět měníš svým příkladem, nikoliv svými názory. Paul Coelho

13. 4. 2019 Namísto Piláta, svět si dnes ruce myje. Z písničky Karla Kryla

14. 4. 2019 Tak jako vzdělání není měřítkem inteligence, tak věk není měřítkem stáří.

15. 4. 2019 K důstojnosti každého člověka patří, aby rozhodl o svém životě sám.

16. 4. 2019 Skutečnost nevnímáme takovou, jaká je. Vnímáme ji tak, jací jsme my.

17. 4. 2019 Pokud čekáš s tím, abys byl šťastný na to, až bude svět kolem tebe perfektní, tak se nedočkáš nikdy.

18. 4. 2019 Želvušky jsou milimetr velcí živočichové. Dokáží přežít ve vroucí vodě, v kapalném héliu s teplotou blízkou absolutní nule nebo tisíckrát silnější radioaktivitu než člověk. Nestrachujme se o přírodu, ta si poradí. Strachujme se o sebe.

19. 4. 2019 Dávej pozor na to, co si přeješ.

20. 4. 2019 Lidé nejsou takoví, jací se zdají. (z jednoho filmu)

21. 4. 2019 Je velmi důležité mít vize, které překračují momentální stav. Dalajláma

22. 4. 2019 Za všechno zaplatíš. (i když to tak může znít, tak to není výhrůžka, ale jedna ze základních zákonitostí Vesmíru)

23. 4. 2019 Rozhodující je, jaký máš ze svého života pocit uvnitř, ne jak působí na fejsbuku.

24. 4. 2019 Chraň se před lidmi se zjevnými, či skrytými komplexy. Patologie nízkého sebevědomí se projevuje v nejrůznějších podobách agrese a zneužívání vůči všemu co se nachází v okolí takové osoby.

25. 4. 2019 Do dějin se zapíšeme (pokud je ještě bude mít kdo psát) jako generace, která prožrala budoucnost svých dětí a vnuků.

26. 4. 2019 Odborné studie prokázaly, že (na rozdíl od všeobecně vžitých představ) přesvědčivost nijak nekoreluje s extroverzí či introverzí.

27. 4. 2019 „Čas existuje z jediného důvodu – aby se všechno nestalo naráz.“ Albert Einstein

28. 4. 2019 Arogance je kouřovou clonou nízkého sebevědomí podobně jako SPZ „VIP1111“ je fíkovým listem malýho péra.

29. 4. 2019 Štěstí je zadarmo, musíš ale vědět kde hledat.

30. 4. 2019 Život a smrt jsou relativní pojmy. (řekla postava jednoho filmu a dost možná měla pravdu)

1. 5. 2019 Dneska měním pořadí, nejnovější koučovin(k)a bude vždy nahoře. Tedy pokud si dobře vzpomínám na školní léta, tak z fronty FIFO dělám frontu LIFO. To bude také pro dnešek jediná moudrost 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nahoru